Foto Juho Myllymäki

Helsingebygdens kör

Helsingebygdens kör (HBK) är grundad år 1896 och är en av de äldsta blandade körerna i Finland. Körens  målsättning är att erbjuda en möjlighet till kvalitativ körsång i en svensk miljö över språkgränserna med lockande och välorganiserad verksamhet. Körens repertoar utvidgas och utvecklas kontinuerligt.

Kören har under olika dirigenter framfört omfattande repertoarer av både sakral och profan musik. Repertoaren har varierat allt från klassiska storverk, film- och musikalmusik till traditionell körmusik. Under de senaste åren har kören dirigerats av Kristian Nyman, Tomas Takolander, Emmi Saulamaa och Kirsi Tunkkari. Fr.o.m. våren 2023 dirigeras kören av Marcus Söderström.

Helsingebygdens kör gör tävlings- och festivalresor av olika slag, även utomlands. Kören deltar i finlandssvenska sångfester.

Körens verksamhet byggs upp kring årligen återkommande evenemang.Körens årliga julkonsert i Helsinge kyrka S:t Lars är en viktig tradition i många vandabors julfirande. Helsingebygdens kör vill hålla ringleks traditionen levande genom att ordna familje evenemanget "Dansa julen ut med HBK". Kören ger årligen även en vårkonsert med varierande tema. 

Helsingebygdens kör övar torsdagskvällar på föreningshuset Helsinggård i Dickursby, Vanda.